2014.–2018. gads: vietējos tirgos panākumus guva higiēnisku un lietotājiem drošu durvju risinājumi.

Pirms desmit gadiem GEZE Scandinavia uzņēmējdarbība plauka. Novatoriskā durvju automātika guva panākumus Ziemeļvalstu tirgos, un darbinieku skaits pieauga Zviedrijā, kā arī Norvēģijā un Dānijā. Visās trīs valstīs darbojās servisa nodaļas, un kompleksie risinājumi, tostarp uzstādīšana, ļāva klientiem piekļūt daudzām iespējām un saņemt pilnvērtīgu apkalpošanu. Islandē vietējais partneris uzlaboja izpratni par tirgu un uzņēmās GEZE risinājumu uzstādīšanu daudzās augsta profila ēkās.

Veiksmīgi higiēnas risinājumi vietējās slimnīcās

Automātiskās bīdāmās durvis uzlabo higiēnu un komfortu slimnīcās

Automātiskās bīdāmās durvis uzlabo gan higiēnu, gan komfortu slimnīcās

GEZE durvju automātika kļuva par saistītiem risinājumiem veselības aprūpes nozarē. Pateicoties bezkontakta risinājumiem, augstam drošības līmenim un izcilai izturībai, trīs valstīs augstas kvalitātes produkti tika ieviesti vairākās lielajās slimnīcās, veselības aprūpes klīnikās un veco ļaužu namos. Līdz ar automātisko ieejas durvju atvēršanu ēkas kļuva modernizētas un pieejamas visiem lietotājiem. GEZE uzmanības centrā bija lietotāju drošība, un durvīm vienmēr tika uzstādīti vismodernākie drošības sensori, kā arī tika nodrošināta pilnīga saderība ar ugunsdrošības sistēmu. Tā kā GEZE varēja piedāvāt pilnu uzstādīšanu arī lielākiem projektiem, uzņēmums varēja piedalīties lielu veselības aprūpes projektu realizēšanā, piemēram, jaunas Universitātes slimnīcas būvniecībā Rietumdānijā. Izmantojot GEZE durvju automātiku, pašos Norvēģijas ziemeļos tika renovēta Būdē slimnīca, un Zviedrijā vairākos slimnīcu projektos sadarbībā ar partneriem tika uzstādītas GEZE durvju piedziņas. Veiksmīgie projekti nodrošināja ietekmi vietējos tirgos, kā arī ļoti vērtīgu pieredzi. Turpmākajos gadus tas ir devis pamatu dalībai tādos lielos projektos kā Oslo jaunā neatliekamā palīdzības centra un Dānijas Rigshospital Ziemeļu spārna Kopenhāgenā būvniecība.  

Nordlandhospitalet

Norras Bodøs paigaldati Nordlandi haigla renoveerimise käigus 530 GEZE automaatuksesüsteemi.

Põhja-Norras paigaldati renoveerimise käigus Bodø haiglasse GEZE ukseautomaatika ja Rootsis paigaldati koostöös partneritega GEZE ukseajamid paljudesse haiglatesse. Edukad projektid mõjutasid kohalikke turge ja andsid väga väärtuslikke kogemusi. Aastaid hiljem on sellest kasvanud osalemine niisugustes suurtes projektides nagu Oslo uus erakorralise arstiabi keskus ja Rigshospitaleti põhjatiiva Nordfløj projekt Taanis Kopenhaagenis.  

Uzsvars tiek likts uz lietotāju drošību.

Magnus Gupefjäll demonstrē drošību saskaņā ar EN16005

Nordlands slimnīcas (Būdē, Norvēģija) renovācijas laikā tika uzstādītas 530 GEZE automātiskās durvju sistēmas.

Noskatieties, kā GEZE pārdošanas inženieris Magnus Gupefjäll demonstrē pilnīgu drošību saskaņā ar EN16005 automātiskajām durvīm

Drošību saskaņā ar EN16005 demonstrē Magnuss Gupefjēls

2013. gadā Eiropas drošības regulējumā tika likts uzsvars uz drošību, izmantojot automātiskās durvis, un tika publicēts standarts EN16005. Tomēr bez skaidras interpretācijas un skaidrām robežām visiem tirgus partneriem bija problēmas ar šī standarta integrēšanu. Šodien — 10 gadus vēlāk — EN16005 prasības tiek pilnībā īstenotas, jo konkurenti tirgos ir sadarbojušies, lai liktu uzsvaru uz to.

Gan piegādātāji, gan uzstādītāji, gan galalietotāji tagad pievērš uzmanību ikdienas prakses pielāgošanai, lai gādātu par augstu lietotāju drošības līmeni. GEZE koncentrējas uz šo jautājumu, sadarbojoties ar pārējiem Zviedrijas SEM grupas dalībniekiem. SEM grupa GEZE pārdošanas inženiera Magnusa Gupefjēla vadībā organizē lekcijas visā Zviedrijā, lai palielinātu informētību. “SEM grupā esam guvuši lielus panākumus ar atklātām sarunām un vienotu koncentrēšanos uz drošību. Tas ļāva apvienot spēkus tirgū, lai garantētu visu durvju drošību,” stāsta Magnuss Gupefjēls. Vairumā Ziemeļvalstu GEZE izmanto ievērojamas priekšrocības, jo mūsu vietējās komandās strādā ļoti pieredzējuši pārdošanas inženieri. To pieredz ne tikai Magnuss Zviedrijā. Arī citās valstīs daudzu gadu darba pieredze un pamatīgas zināšanas par durvju automātiku ļauj mūsu inženieriem turpināt ikdienas pārdošanu un garantēt automātisko durvju drošību visā tirgū.

Skatieties, kā GEZE pārdošanas inženieris Magnuss Gupefjēls demonstrē pilnīgu automātisko vārstuļdurvju drošību saskaņā ar standarta EN16005 prasībām:

GEZE Scandinavia: lielāks tirgus apjoms

Patrik Larsson, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Islandes reģionālais vadītājs

Patriks Larsons, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Islandes reģiona valsts vadītājs.

Vēl viens liels notikums, ko piedzīvoja Ziemeļvalstu meitasuzņēmums, bija tirgus paplašināšanās, jo 2016. gadā organizācija sāka darboties Baltijas valstīs. Daudzus gadus klienti Baltijā sadarbojās tieši ar pārdošanas komandu Vācijas GEZE galvenajā mītnē un daļēji ar GEZE darbiniekiem vietējā birojā. Tomēr cenas, produktu piedāvājumi un pakalpojumi vairs nesniedza paredzēto rezultātu. Stratēģiskais lēmums pievērst lielāku uzmanību reģionam un veicināt plašāku GEZE uzņēmējdarbību kļuva par pamatu Baltijas tirgu iekšējai reorganizācijai. 2016. gadā Skandināvijas meitasuzņēmums pārņēma operācijas šajās trīs valstīs. “Uzņēmumā sāku strādāt uzreiz pēc tam, kad Baltija bija kļuvusi par daļu no Skandināvijas meitasuzņēmuma tirgus,” stāsta Patriks Larsons, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Islandes reģiona valsts vadītājs. “Man bija skaidrs, ka tirgos ir liels potenciāls, un mēs noteikti esam redzējuši, ka tā ir taisnība. Šodien mēs varam atbalstīt klientus, izmantojot GEZE pārdošanas inženieru zināšanas par vietējiem tirgiem, un esmu drošs, ka tikai sākām savu izaugsmes ceļu šajā reģionā,” turpina Patriks Larsons.

Šodien, pēc vairākiem gadiem, Baltijas kolēģi ir pilnībā integrēta Skandināvijas komandas sastāvdaļa. Sadarbība ar kolēģiem citās Skandināvijas valstīs ir lieliska un sniedz ieguvumus gan kolēģiem, gan klientiem kā projektu vadībā, tā ikdienas darba situācijās. Pamatīgs vietējais atbalsts klientiem ir ļāvis ieviest GEZE risinājumus daudzās pārsteidzošās ēkās, piemēram, Bentley ēkā Viļņā un Nacionālajā bibliotēkā Rīgā.

Turpinot mūsu 25 gadu jubilejas svinības, ar nepacietību gaidām iespēju padalīties ar pēdējo jubilejas rakstu par mūsu vēsturi.

Turpinājums sekos