Dati

GEZE Latvija

GEZE Scandinavia AB Latvijas filiāle
Mallslingan 10, Box 7060
SE-187 11 Täby
Sweden

TĀLR.: +371 223 171 85
E-pasts: latvia@geze.com
Tīmekļa vietne: www.geze.lv

PVN maks. nr. LV40203332380
REĢ. nr. 40203332380

Izpilddirektors Mortens Nīlsens

Juridiskā informācija

Atbildība

GEZE uzņemas pilnu atbildību par kompensāciju saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem, ja ir noticis pienākuma pārkāpums, ko var attiecināt uz GEZE, pamatojoties uz tīšu vai rupju nolaidību. Ja pienākuma pārkāpums, ko var attiecināt uz GEZE, ir noticis vienkāršas neuzmanības dēļ un ja ir vainojami pārkāptas būtiskas līgumsaistības, atbildība par kompensāciju ir ierobežota līdz paredzamajiem zaudējumiem, kas parasti rodas līdzīgos gadījumos. Būtiskās līgumsaistības ietver attiecīgās galvenās līgumsaistības, kā arī citas līgumsaistības (sekundārās), kas vainojamas saistību neizpildes gadījumā var apdraudēt līguma mērķa sasniegšanu. Jebkāda turpmāka atbildība ir izslēgta. Neskatoties uz to, GEZE pilnīga atbildība saskaņā ar tiesību aktiem par atbildību par produktiem paliek neskarta. Neskarta paliek arī atbildība par dzīvībai, ķermenim un veselībai nodarīto kaitējumu. Turklāt GEZE pilnīga atbildība pilnībā paliek spēkā, ja GEZE uzņemas garantijas vai apzināti maldina.

Mēs nevaram garantēt, ka GEZE vietnē sniegtā informācija ir pareiza, pilnīga vai atjaunināta. Šo informāciju un datus mūsu klienti un lietotāji izmanto uz savu risku. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādu kaitējumu, kas mūsu klientiem un lietotājiem radies šīs informācijas un datu izmantošanas rezultātā.

Papildu paziņojumi

GEZE ir juridiski aizsargāta preču zīme, un to nav atļauts mainīt vai dzēst.
Lejupielādes izkārtojumu un saturu nedrīkst mainīt.

Visi izmantotie attēli/fotogrāfijas jāpublicē ar šādu norādi: ©GEZE GmbH.

GEZE logotipu drīkst izvietot tikai saskaņā ar CI vadlīnijām.

Datu aizsardzība

Pilnīga informācija par jūsu personas datu aizsardzību GEZE ir atrodama šeit.

Uzziniet vairāk par datu aizsardzību uzņēmumā GEZE

GEZE GmbH

Vadība

Andrea-Alexandra Alber
Marc Philipp Alber
Sandra Daniela Alber
Tomislav Jagar

Uzraudzības padomes priekšsēdētājs

Thomas Keller

Reģistra tiesa Vietējā tiesa Štutgartē HRB 250329
PVN maksātāja reģistrācijas numurs: DE 184430446

Galvenais birojs, administrācija, konsultāciju un tehnoloģiju centrs

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberga
Vācija

Tālrunis: +49-7152-2030
Fakss: +49-7152-2033-10

E-pasts: info.de@geze.com
Tīmekļa vietne: www.geze.com