Laipni lūdzam GEZE

Mums ir pašsaprotami izturēties atbildīgi pret jūsu personas datiem. Ciktāl mēs saņemam no jums uz personu attiecināmus datus, mēs tos apstrādājam un izmantojam, ievērojot valstī un Eiropā spēkā esošos noteikumus. Detalizētu informāciju atradīsiet mūsu datu aizsardzības deklarācijā, ko varat skatīt https://www.geze.de/de/datenschutz.

Jūsu piekrišanas apjoms

Es piekrītu, ka GEZE GmbH, kas atrodas Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Vācijā (tālāk tekstā: GEZE) drīkst apstrādāt manu e-pasta adresi informatīvo izdevumu un reklāmas sūtīšanai. Pie tam tiek reklamēti GEZE grupas produkti, risinājumi un pakalpojumi. Pie GEZE grupas pieder visi meitasuzņēmumi, kuru visu nosaukumos ir minēts vārds GEZE, jo īpaši GEZE Service GmbH.

Pie reklamētajiem tematiem pieskaitāmi, piemēram, nozares laikraksti, informatīvi ziņojumi un nozares grāmatas, preces, piemēram, GEZE produktu klāsts, pakalpojumi, piemēram, semināri un apmācības, vai tādi, ko rīko GEZE Service GmbH, kā arī ielūgumi vai atgādinājumi par tiem, ielūgumi uz izstādēm un pasākumiem, informatīvie izdevumi klientiem, atlaižu akcijas, loterijas, aptaujas, informācija par produktiem un jaunumi.

Tiešsaistes piedāvājumi ir specifiski nozares tīmekļa portāli un e-apmācību piedāvājumi, digitālo mediju piedāvājumi, kā arī pakalpojumi, piemēram, vadošās kampaņas un tirgus pētījumi.

Tiesības uz atsaukumu

Šo piekrišanu jūs turpmāk varat atsaukt jebkurā laikā. Šim nolūkam vienkārši uzrakstiet mums e-pastu un nosūtiet to uz data-protection@geze.com. Ja jums nepieciešama vienīgi uzziņa par saviem datiem, izmantojiet mūsu datu aizsardzības uzziņas veidlapu, kas atrodas https://www.geze.de/de/datenschutz.

Papildu informāciju, īpaši par jūsu skartajām tiesībām, atradīsiet mūsu datu aizsardzības deklarācijā, kas atrodas https://www.geze.de/de/datenschutz.